Aug 7, 2010

MAJALAH IRAMAMajalah ini diterbitkan di Singapura pada bulan April 1955. Ini adalah keluaran bulan May iaitu keluaran ke dua. Ditulis dalam jawi. Harga jualan ketika itu RM 0.30

No comments:

Post a Comment